Menu
Your Cart

Về chúng tôi

Kho 17 tiền thân chuyên sản xuất các mặt hàng may mặt xuất khẩu sang các nước Hàn, Malaysia, Mỹ. Sau thời điểm dịch bệnh diễn ra, định hướng chúng tôi đã quay trở lại để phục vụ nhu cầu của thị trường sỉ quần áo nữ tại Việt Nam.


Chúng tôi đã phát triển với hệ thống khách hàng hơn 1586 lớn và nhỏ. Với mong muốn cố gắng hỗ trợ tốt nhất và mang đến các sản phẩm tuyệt vời nhất cho các bạn mới kinh doanh, đã kinh doanh, kinh doanh vừa, nhỏ….để góp phần hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành may mặc.

Châm ngôn của chúng tôi “ Sự Thành Công Của Các Bạn Cũng Là Sự Thành Công Của Chúng Tôi

Một số hình ảnh về năng lực sản xuất để cho ra giá tốt nhất, rẻ nhất cho thị trường
Chủ động trong khâu sản xuất nguyên liệu vải


Áp dụng máy móc kỹ thuật vào để nâng cao chất liệu sản phẩm


Hãy trở thành đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ các bạn thành công.

Queries: 121, Total time: 44.273 ms [By time] [By id] [By file]
1 (0.096)
SET time_zone = '+00:00'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/framework.php:84
2 (0.528)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '0' AND (route = 'engb' OR route = '')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
3 (0.825)
SELECT `data`
FROM `dsd34_session`
WHERE `session_id` = '5624ca014b4d10c71fee8b6655' AND `expire` > '2024-06-23 01:25:42'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/session/db.php:16
4 (0.340)
SELECT *
FROM dsd34_store
WHERE REPLACE(`ssl`, 'www.', '') = 'https://kho17.com/'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:6
5 (2.158)
SELECT *
FROM `dsd34_setting`
WHERE store_id = '0' OR store_id = '0'
ORDER BY store_id ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:25
6 (0.161)
SET time_zone = '+07:00'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:40
7 (1.151)
SELECT *
FROM dsd34_language
WHERE status = '1'
ORDER BY sort_order, name
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/localisation/language.php:15
8 (0.353)
SELECT *
FROM `dsd34_currency`
WHERE `status` = '1'
ORDER BY `title` ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/localisation/currency.php:15
9 (0.259)
SELECT *
FROM dsd34_currency
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/currency.php:10
10 (0.586)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM dsd34_tax_rule tr1
LEFT JOIN dsd34_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN dsd34_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN dsd34_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN dsd34_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'shipping' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/tax.php:16
11 (0.290)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM dsd34_tax_rule tr1
LEFT JOIN dsd34_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN dsd34_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN dsd34_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN dsd34_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'store' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/tax.php:44
12 (0.394)
SELECT *
FROM dsd34_weight_class wc
LEFT JOIN dsd34_weight_class_description wcd ON (wc.weight_class_id = wcd.weight_class_id)
WHERE wcd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/weight.php:10
13 (0.521)
SELECT *
FROM dsd34_length_class mc
LEFT JOIN dsd34_length_class_description mcd ON (mc.length_class_id = mcd.length_class_id)
WHERE mcd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/length.php:10
14 (0.610)
DELETE
FROM dsd34_cart
WHERE (api_id > '0' OR customer_id = '0') AND date_added < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:15
15 (0.589)
SELECT *
FROM `dsd34_event`
WHERE `trigger` LIKE 'catalog/%' AND status = '1'
ORDER BY `sort_order` ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/event.php:4
16 (0.508)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE keyword = 've-chung-toi' AND store_id = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:61
17 (0.288)
SELECT count(*) AS total
FROM `dsd34_journal3_skin`
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/settings.php:112
18 (0.739)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
19 (0.957)
SELECT *
FROM dsd34_information_to_layout
WHERE information_id = '20' AND store_id = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
20 (0.428)
SELECT *
FROM dsd34_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
21 (0.361)
SELECT layout_id, layout_data
FROM `dsd34_journal3_layout`
WHERE `layout_id` = '11' OR `layout_id` = -1
ORDER BY `layout_id` DESC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/layout.php:122
22 (0.311)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
23 (0.340)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
24 (0.245)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/css'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
25 (0.418)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
26 (0.489)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
27 (0.314)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
28 (0.324)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
29 (0.393)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
30 (0.306)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
31 (0.321)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
32 (0.314)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
33 (0.285)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'information/information' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
34 (1.370)
SELECT DISTINCT *
FROM dsd34_information i
LEFT JOIN dsd34_information_description id ON (i.information_id = id.information_id)
LEFT JOIN dsd34_information_to_store i2s ON (i.information_id = i2s.information_id)
WHERE i.information_id = '20' AND id.language_id = '2' AND i2s.store_id = '0' AND i.status = '1'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/catalog/information.php:4
35 (0.361)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE `query` = 'information_id=20' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
36 (0.272)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
37 (0.316)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
38 (0.280)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
39 (0.308)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
40 (0.377)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
41 (0.305)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
42 (0.316)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
43 (0.303)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
44 (0.295)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/main_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
45 (0.312)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
46 (0.299)
SELECT *
FROM `dsd34_journal3_module`
WHERE `module_id` = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/module.php:8
47 (0.329)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
48 (0.307)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
49 (0.309)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
50 (0.254)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
51 (0.328)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
52 (0.254)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
53 (0.325)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
54 (0.256)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
55 (0.358)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
56 (0.287)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/info_blocks'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
57 (0.319)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
58 (0.340)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/icons_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
59 (0.344)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
60 (0.249)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
61 (0.330)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
62 (0.255)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
63 (0.464)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
64 (0.262)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/newsletter'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
65 (0.320)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
66 (0.345)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
67 (0.322)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
68 (0.238)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/layout'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
69 (0.339)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
70 (0.259)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/footer' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
71 (0.266)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/footer'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
72 (0.327)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
73 (0.327)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
74 (0.342)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
75 (0.365)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
76 (0.299)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
77 (0.480)
SELECT *
FROM dsd34_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'd_social_login'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
78 (0.299)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'extension/module/d_social_login'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
79 (0.315)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
80 (0.315)
SELECT *
FROM dsd34_extension
WHERE `type` = 'analytics'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
81 (0.295)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
82 (0.236)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/header' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
83 (0.269)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/language' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
84 (0.377)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE `query` = 'information_id=20' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
85 (0.293)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/language'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
86 (0.320)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
87 (0.267)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/currency' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
88 (0.323)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE `query` = 'information_id=20' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
89 (0.261)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/currency'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
90 (0.298)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
91 (0.323)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/search' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
92 (0.257)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/search'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
93 (0.303)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
94 (0.329)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/cart' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
95 (0.258)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
96 (0.210)
SELECT *
FROM dsd34_extension
WHERE `type` = 'total'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
97 (0.244)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'extension/total/sub_total' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
98 (0.232)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
99 (0.352)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
100 (0.284)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'extension/total/total' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
101 (0.261)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
102 (0.331)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
103 (0.247)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
104 (0.250)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/cart'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
105 (0.326)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
106 (0.245)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/menu' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
107 (0.254)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
108 (0.328)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
109 (0.251)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/header'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
110 (0.465)
SELECT DISTINCT *
FROM dsd34_information i
LEFT JOIN dsd34_information_description id ON (i.information_id = id.information_id)
LEFT JOIN dsd34_information_to_store i2s ON (i.information_id = i2s.information_id)
WHERE i.information_id = '20' AND id.language_id = '2' AND i2s.store_id = '0' AND i.status = '1'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/catalog/information.php:4
111 (0.293)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE `query` = 'information_id=20' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
112 (0.291)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
113 (0.326)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
114 (0.357)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
115 (0.330)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
116 (0.323)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
117 (0.412)
SELECT *
FROM dsd34_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'advertise_google'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
118 (0.300)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
119 (0.236)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'information/information'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
120 (0.362)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
121 (0.308)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5624ca014b4d10c71fee8b6655'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36