Menu
Your Cart

Tin tức

11 thg 8 0 718
Những sai lầm khi lấn sân sang kinh doanh onlineThương mại điện tử phát triển nhanh chóng đã mở ra một cuộc cách mạng mớ..
11 thg 8 0 676
1. Những lý do khiến bạn muốn kinh doanh quần áo hàng thùng1.1. Xu hướng thanh lý quần áo SecondhandDạo qua 1 vòng chợ F..
11 thg 8 0 595
Nhập quá nhiều hàngKinh nghiệm mở shop quần áo của nhiều chủ shop cho thấy rằng, khi bắt đầu kinh doanh thời trang bạn p..
Hiển thị 1 đến 3 trong 3 (1 Trang)
Queries: 143, Total time: 72.343 ms [By time] [By id] [By file]
1 (0.231)
SET time_zone = '+00:00'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/framework.php:84
2 (1.602)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '0' AND (route = 'engb' OR route = '')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
3 (2.731)
SELECT `data`
FROM `dsd34_session`
WHERE `session_id` = '497a7d6f233d469bb29b5ef927' AND `expire` > '2024-06-23 01:13:59'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/session/db.php:16
4 (0.776)
SELECT *
FROM dsd34_store
WHERE REPLACE(`ssl`, 'www.', '') = 'https://kho17.com/'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:6
5 (3.665)
SELECT *
FROM `dsd34_setting`
WHERE store_id = '0' OR store_id = '0'
ORDER BY store_id ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:25
6 (0.154)
SET time_zone = '+07:00'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:40
7 (0.951)
SELECT *
FROM dsd34_currency
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/currency.php:10
8 (2.050)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM dsd34_tax_rule tr1
LEFT JOIN dsd34_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN dsd34_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN dsd34_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN dsd34_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'shipping' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/tax.php:16
9 (0.519)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM dsd34_tax_rule tr1
LEFT JOIN dsd34_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN dsd34_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN dsd34_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN dsd34_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'store' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/tax.php:44
10 (1.030)
SELECT *
FROM dsd34_weight_class wc
LEFT JOIN dsd34_weight_class_description wcd ON (wc.weight_class_id = wcd.weight_class_id)
WHERE wcd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/weight.php:10
11 (1.020)
SELECT *
FROM dsd34_length_class mc
LEFT JOIN dsd34_length_class_description mcd ON (mc.length_class_id = mcd.length_class_id)
WHERE mcd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/length.php:10
12 (0.963)
DELETE
FROM dsd34_cart
WHERE (api_id > '0' OR customer_id = '0') AND date_added < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:15
13 (0.974)
SELECT *
FROM `dsd34_event`
WHERE `trigger` LIKE 'catalog/%' AND status = '1'
ORDER BY `sort_order` ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/event.php:4
14 (0.906)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE keyword = 'blog' AND store_id = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:61
15 (1.115)
SELECT CONCAT('journal_blog_category_id=', category_id) as query
FROM dsd34_journal3_blog_category_description
WHERE keyword = 'blog' UNION SELECT CONCAT('journal_blog_post_id=', post_id) as query
FROM dsd34_journal3_blog_post_description
WHERE keyword = 'blog'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:73
16 (0.812)
SELECT *
FROM dsd34_journal3_setting
WHERE store_id = '0' AND `setting_name` = 'blogPageKeyword'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:654
17 (0.261)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE keyword = 'tin-tuc' AND store_id = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:61
18 (0.333)
SELECT CONCAT('journal_blog_category_id=', category_id) as query
FROM dsd34_journal3_blog_category_description
WHERE keyword = 'tin-tuc' UNION SELECT CONCAT('journal_blog_post_id=', post_id) as query
FROM dsd34_journal3_blog_post_description
WHERE keyword = 'tin-tuc'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:73
19 (1.242)
SELECT count(*) AS total
FROM `dsd34_journal3_skin`
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/settings.php:112
20 (0.796)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
21 (0.927)
SELECT *
FROM `dsd34_journal3_blog_category_to_layout`
WHERE category_id = '3' AND store_id = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:578
22 (0.898)
SELECT *
FROM dsd34_layout_route
WHERE 'journal3/blog' LIKE route AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
23 (0.878)
SELECT layout_id, layout_data
FROM `dsd34_journal3_layout`
WHERE `layout_id` = '15' OR `layout_id` = -1
ORDER BY `layout_id` DESC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/layout.php:122
24 (0.328)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
25 (0.315)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
26 (0.705)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/css'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
27 (0.411)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
28 (0.345)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
29 (0.361)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
30 (0.309)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
31 (0.415)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
32 (0.295)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
33 (0.329)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
34 (0.284)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
35 (0.515)
SELECT *
FROM dsd34_journal3_setting
WHERE store_id = '0' AND `setting_name` = 'blogPageKeyword'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:640
36 (1.068)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
37 (0.307)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
38 (4.253)
SELECT p.post_id, p.image, p.date_created as date, p.views, pd.name, pd.description, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email, ( SELECT count(*)
FROM `dsd34_journal3_blog_comments` bc
WHERE bc.status = 1 AND bc.post_id = p.post_id AND bc.parent_id = 0 ) as comments
FROM `dsd34_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_to_category` p2c ON p.post_id = p2c.post_id
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_to_store` p2s ON p.post_id = p2s.post_id
LEFT JOIN `dsd34_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE pd.language_id = '2' AND p2s.store_id = '0' AND p.date_created <= NOW() AND p2c.category_id = 3 AND p.status = 1 GROUP BY p.post_id
ORDER BY p.date_created DESC LIMIT 0, 12
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:219
39 (0.510)
SELECT COUNT(*) AS total
FROM `dsd34_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_to_category` p2c ON p.post_id = p2c.post_id
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_to_store` p2s ON p.post_id = p2s.post_id
WHERE pd.language_id = '2' AND p2s.store_id = '0' AND p.date_created <= NOW() AND p2c.category_id = 3 AND p.status = 1
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:273
40 (0.333)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
41 (0.445)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `dsd34_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `dsd34_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '16' AND pd.language_id = '2' AND p.date_created <= NOW()
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
42 (0.329)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
43 (0.575)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `dsd34_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `dsd34_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '20' AND pd.language_id = '2' AND p.date_created <= NOW()
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
44 (0.514)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
45 (0.619)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `dsd34_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `dsd34_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '14' AND pd.language_id = '2' AND p.date_created <= NOW()
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
46 (0.476)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
47 (0.449)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
48 (0.316)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/blog_search'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
49 (0.403)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
50 (0.319)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/blog_categories'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
51 (0.302)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
52 (0.305)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/blog_side_posts'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
53 (0.368)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
54 (0.268)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/blog_tags'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
55 (0.322)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
56 (0.275)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/layout'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
57 (0.251)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/column_right'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
58 (0.336)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
59 (0.306)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
60 (0.333)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
61 (0.257)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
62 (0.287)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
63 (0.368)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
64 (0.284)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
65 (0.301)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
66 (0.263)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/main_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
67 (0.314)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
68 (1.187)
SELECT *
FROM `dsd34_journal3_module`
WHERE `module_id` = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/module.php:8
69 (0.266)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
70 (0.270)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
71 (0.277)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
72 (0.252)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
73 (0.304)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
74 (0.332)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
75 (0.302)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
76 (0.324)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
77 (0.360)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
78 (0.256)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/info_blocks'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
79 (0.320)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
80 (0.260)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/icons_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
81 (0.317)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
82 (0.291)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
83 (0.316)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
84 (0.330)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
85 (0.339)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
86 (0.256)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/newsletter'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
87 (0.438)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
88 (0.367)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
89 (0.438)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
90 (0.284)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/layout'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
91 (0.414)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
92 (0.293)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/footer' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
93 (0.250)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/footer'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
94 (0.383)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
95 (0.309)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
96 (0.322)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
97 (0.330)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
98 (0.350)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
99 (0.428)
SELECT *
FROM dsd34_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'd_social_login'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
100 (0.296)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'extension/module/d_social_login'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
101 (0.334)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
102 (1.300)
SELECT *
FROM dsd34_extension
WHERE `type` = 'analytics'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
103 (0.378)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
104 (0.271)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/header' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
105 (0.264)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/language' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
106 (0.336)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
107 (0.264)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/language'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
108 (0.350)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
109 (0.272)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/currency' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
110 (0.327)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
111 (0.291)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/currency'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
112 (0.371)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
113 (0.314)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/search' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
114 (0.250)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/search'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
115 (0.385)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
116 (0.254)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/cart' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
117 (0.245)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
118 (0.287)
SELECT *
FROM dsd34_extension
WHERE `type` = 'total'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
119 (0.304)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'extension/total/sub_total' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
120 (0.295)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
121 (0.408)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
122 (0.389)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'extension/total/total' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
123 (0.370)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
124 (0.323)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
125 (0.260)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
126 (0.293)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/cart'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
127 (0.354)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
128 (0.314)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/menu' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
129 (0.380)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
130 (0.369)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
131 (0.315)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/header'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
132 (0.370)
SELECT c.category_id, cd.name, cd.description, cd.meta_title, cd.meta_keywords, cd.meta_description, cd.keyword
FROM `dsd34_journal3_blog_category` c
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_category_description` cd ON c.category_id = cd.category_id
WHERE c.status = 1 AND c.category_id = '3' AND cd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:77
133 (0.340)
SELECT p.post_id, p.image, p.comments, p.date_created, p.views, pd.name, pd.description, pd.meta_title, pd.meta_keywords, pd.meta_description, pd.keyword, pd.tags, a.username, a.firstname, a.lastname, a.email
FROM `dsd34_journal3_blog_post` p
LEFT JOIN `dsd34_journal3_blog_post_description` pd ON p.post_id = pd.post_id
LEFT JOIN `dsd34_user` a ON p.author_id = a.user_id
WHERE p.status = 1 AND p.post_id = '3' AND pd.language_id = '2' AND p.date_created <= NOW()
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/blog.php:111
134 (0.444)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
135 (0.434)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
136 (0.448)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
137 (0.279)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
138 (0.418)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
139 (0.484)
SELECT *
FROM dsd34_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'advertise_google'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
140 (0.334)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
141 (0.262)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/blog/posts'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
142 (0.365)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
143 (0.335)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '497a7d6f233d469bb29b5ef927'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36